BILLEDE

Høje karakterer og krav til undervisningen

elever rækker hænderne op i en undervisningssituation

Om billedet

På billedet ser vi en en del mennesker, som er i et undervisningslokale og som får læring og viden inden for et bestemt område. Der er mange elever, som vil bidrage med deres viden og give et svar på det spørgsmål som underviseren har stillet dem. Næsten alle rækker hånden op. Dette viser en masse engagement og lyst til at lære. De mange elever, som vil bidrage til undervisningen kan være nogle som ønsker at få et højt karaktergennemsnit og derfor ved at de skal være aktive i timerne. De kan være elever, som mærker det forventningspres der er til det enkelte individ i det senmoderne samfund. Dette gør at flere og flere stræber efter et højt snit, for at føle sig accepteret, og for at kunne komme ind på de prestigefyldte uddannelser, som kræver høje karakterer fra den velkendte 7-trinsskala. Heraf kommer begrebet “12-talspige”, som er de unge mennesker, typisk piger, der stræber efter at klarer sig bedst muligt inden for alle fag i skolen, for at kunne opfylde de høje krav der er.

Bestil billedet "Høje karakterer og krav til undervisningen"

Vi behandler din bestilling så hurtigt som muligt