BILLEDE

Detaljer i søkort

Søkort og søheste

Om billedet

Geodatastyrelsen er den officielle danske producent af søkort over de danske farvande i Danmark, Grønland og Færøerne. Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen. Søkortene er til for at øge sikkerhed og hjælpe fritidssejlere og skibserhvervet med at navigere i de danske, færøske og grønlandske farvande. Søkort er nødvendige for sikkerheden, da det danske farvand, med omkring 65.000 passager om året, er et af de mest befærdede farvande i verden. For at understøtte sejladssikkerheden for skibstrafikken og fritidssejlerne, udvikler man løbende søkort både som fysiske kort og elektronisk. På billedet ser vi et klassisk søkort med koordinater. Der bliver brugt matematikredskabet passer til at tegne på kortet. Billedet, som er et nærbillede, viser søkortet tæt på, så man kan se mange detaljer.

Bestil billedet "Detaljer i søkort"

Vi behandler din bestilling så hurtigt som muligt