BILLEDE

Image of accounting funds for your website

Regnskabsvæsnet er et enorm organ i Danmark, hvis ansvar er fordelt mellem Finansministeriet, departementerne, virksomhederne og de regnskabsførende institutioner

Om billedet

Regnskabsvæsnets opgaver inkluderer aktiviteter som skatteopgørelser, momsberegninger, analyser af likviditet og balancen mellem udgifter og indtægter. Danmarks regnskabsvæsen er fordelt mellem fire aktører. Den største statslige aktør er Finansministeriet. Under Finansministeriet hører også Økonomistyrelsen. Derudover har vi departementerne. Departementerne er ansvarlige for at sikre, at regnskaberne indenfor de forskellige ministerier og danske virksomheder stemmer overens med den gældende lov. Desuden klarlægger departementerne retningslinjerne for videre regnskab til virksomheder og ministerier. Den tredje aktør er virksomhederne, mens den fjerde er de regnskabsførende institutioner. En regnskabsførende institution er et selvstædigt organ, der hører under en virksomhed og har ansvaret for nogle af virksomhedens regnskabsopgaver. 

Billedet viser regnskabet i sin reneste form. Vi ser lommeregneren, graferne en årsopgørelse og et dokument fra Skattestyrelsen. De vigtige informationer er fremhævet, mens resten er sløret. Det gør billedet mere spiseligt og overskueligt. Billedet kan benyttes som baggrund til regnskabsinfo på din hjemmeside. Billedet kan også benyttes af revisionsfirmaer og andre forretninger eller organisationer, der arbejder med regnskab.

Bestil billedet "Image of accounting funds for your website"

Vi behandler din bestilling så hurtigt som muligt